• M007986253-1

  Dây cẩu hàng hàn quốc 30 tấn (dài 8m rộng 400mm)

  23.500.000 VNĐ
 • M007986242

  Dây cẩu hàng hàn quốc 20 tấn (dài 8m rộng 250mm)

  11.000.000 VNĐ
 • M007986248

  Dây cẩu hàng hàn quốc 15 tấn (dài 8m rộng 200mm)

  8.300.000 VNĐ
 • M007986247

  Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 8m rộng 300mm)

  6.800.000 VNĐ
 • M007986252-1

  Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 8m rộng 250mm)

  5.200.000 VNĐ
 • M007986247

  Dây cẩu hàng hàn quốc 12 tấn (dài 5m rộng 300mm)

  4.200.000 VNĐ
 • M007986252-1

  Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 5m rộng 250mm)

  2.900.000 VNĐ
 • M007986245

  Dây cẩu hàng hàn quốc 10 tấn (dài 3m rộng 250mm)

  2.350.000 VNĐ
 • M007986249

  Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn (dài 8m rộng 200mm)

  3.640.000 VNĐ
 • M007986250

  Dây cẩu hàng hàn quốc 8 tấn (dài 5m rộng 200mm)

  2.300.000 VNĐ
 • M007986251

  Dây cẩu hàng hàn quốc 5 tấn (dài 8m rộng 125mm)

  2.300.000 VNĐ
 • M007986244

  Dây cẩu hàng hàn quốc 5 tấn (dài 5m rộng 125mm)

  1.500.000 VNĐ